Wybory do Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2022/ 2023

28 września 2022r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kilkudniową kampanią wyborczą, podczas której kandydaci przedstawiali swoje programy wyborcze. Po zakończonych wyborach komisja dokonała podliczenia głosów. Głosowało 213 uczniów,  nieobecnych było - 22. Oddano 212 głosy ważne i 1 głos nieważny. Kandydowało siedmioro uczniów z klas ósmych: Emilia Kramarczyk z klasy 8 d, Emilia Marchewka z klasy 8 c, Gabriela Rola z klasy 8 c, Zuzanna Treścińska z klasy 8 d, Kacper Szypuła z klasy 8 b, Zuzanna Warzecha z klasy 8 d i Wojciech Zięciak z  klasy 8 a.

Największe poparcie uzyskała Zuzanna Treścińska z klasy VIII d, która tym samym została wybrana na przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Zastępcą został – Kacper Szypuła z klasy VIII b, a sekretarzem Emilia Kramarczyk z klasy VIII d. 

Nowy zarząd Samorządu Uczniowskiego w najbliższych dniach opracuje swój plan działania na bieżący rok szkolny i z pomocą opiekunów skupi się na jego realizacji. Gratulujemy sukcesu nowym władzom uczniowskim, odwagi i społecznej postawy. Pamiętajmy jednak, że Samorząd Uczniowski to wszyscy uczniowie naszej szkoły, zatem zapraszamy do współpracy, liczymy na aktywność wszystkich kolegów i koleżanek.

Opiekun  SU

Magdalena Jasińska