Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Osieku dysponuje trzydziestoma  salami lekcyjnymi:

 • Sala  komputerowa
 • pracownia: biologiczno-chemiczna przyrodnicza i geograficzna
 • dwie pracownie językowe,
 • sala matematyczna
 • sala matematyczno- fizyczna
 • sala historyczna
 • dwie sale polonistyczne
 • 8 sal dla klas I - III
 • 7 sal przedszkolnych
 • Sala plastyczno- techniczna
 • Sala muzyczna
 • sale świetlicowe ( jedna odrębna pozostałe w salach lekcyjnych ),
 • 3 sale lekcyjne wieloprzedmiotowe

Ponadto posiadamy :

 • bibliotekę z czytelnią,
 • pełnowymiarową salę gimnastyczną,
 • salę korekcyjną
 • plac zabaw dla dzieci,
 • nowoczesne, bezpieczne boisko wielofunkcyjne
 • boisko do piłki nożnej
 • bieżnię

Wszystkie sale są wyposażone różnorodne pomoce dydaktyczne oraz  w sprzęt TIK z dostępem do Internetu