KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku

Przedszkole Publiczne

Rozpoczęcie zajęć wychowawczo -
dydaktycznych i opiekuńczych.

1 września 2022 r.

Zebranie z rodzicami

 8 września 2022 r. godz. 1700

Konsultacje

26 października 2022 r. godz. 1600

Zebranie z rodzicami

16 listopada 2022 r. godz. 1700

Konsultacje

21 grudnia 2022 r. godz. 1600

Zebranie z rodzicami

25 stycznia 2023 r. godz. 1700

Konsultacje

22 lutego 2023 r. godz. 1600

Konsultacje

29 marca 2023 r. godz. 1600

Zebranie z rodzicami – wydanie rodzicom dzieci 6 letnich „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

26 kwietnia 2023 r. godz. 1700

Konsultacje

 31 maja  2023 r. godz. 1600

Zakończenie rocznych zajęć wychowawczo-
dydaktycznych i opiekuńczych.

30 czerwca 2023 r.

Dyżur wakacyjny naszego przedszkola.

1 – 31 lipca 2023 r.

Przerwa wakacyjna

1 – 31 sierpnia 2023 r.

 

 

Planowany harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych
na rok szkolny 2022/2023

Rodzaj imprezy i uroczystości

Termin

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20 września 2022 r.

Wycieczka do Wygiełzowa (dzieci z oddziału VI, VII)

w październiku 2022 r.

Pasowanie na przedszkolaka

w październiku 2022 r.

Dzień pluszowego misia

24 października 2022 r.

Narodowe Święto Niepodległości

10 listopada 2022 r.

Spotkanie z Mikołajem

5 lub 6 grudnia 2022 r.

Kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

w grudniu 2022 r.

Uroczysta wigilia przedszkolaków.

 22 grudnia 2022 r.

Dzień Babci i Dziadka.

w styczniu 2023 r.

Bal Karnawałowy

 w lutym 2023 r.

Pożegnanie zimy i powitanie wiosny

21 marca 2023 r.

Światowy dzień wody

22 marca 2023 r.

Światowy dzień ziemi

21 kwietnia 2023 r.

Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych: robienie palm, stroików.

w kwietniu 2023 r.

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej   

w maju 2023 r.

Święto Narodowe Trzeciego Maja

w maju 2023 r.

Wycieczka do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku

w maju 2023 r.

Zwiedzanie izby regionalnej oraz zabytków w Osieku.

w maju 2023 r.

Święto Mamy i Taty

w maju/czerwcu 2023 r.

Wyjazdowe wycieczki dla dzieci.

w maju/czerwcu 2023 r.

Dzień Dziecka

1 czerwca 2023 r.

Dni Osieka

25 czerwca 2023 r.