Rycerz Monika

Dyrektor, świetlica

 

Mrozik Ewa

Wicedyrektor ds. szkoły, rewalidacja, świetlica

 

Bielska Agnieszka

Nauczyciel języka angielskiego, logopeda

 

Bloch Anna

nauczyciel języka angielskiego, doradca zawodowy

Wychowawca
klasy VII b

Borkowska Marzena

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

Wychowawca
klasy V b

Brońka Barbara

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

wychowawca
klasy III B

Cybuch Ilona

nauczyciel biologii, przyrody

wychowawca klasy IV a integracyjnej

Chmielniak Renata

nauczyciel matematyki

Wychowawca
klasy VIII c

Dorywalska Dorota

nauczyciel chemii

 

Dźwigoń Teresa

Nauczyciel języka angielskiego, świetlicy

wychowawca
klasy VII d

Frazik Agnieszka

nauczyciel języka niemieckiego, wdżwr

 

Godoń Agnieszka

nauczyciel matematyki

 

Gorzołka Przemysław

Nauczyciel religii

 

Gunia Marzena

nauczyciel języka angielskiego

wychowawca
klasy IV c

Gwóźdż Małgorzata

nauczyciel języka polskiego, zajęcia teatralne

 

Jasińska Magdalena

nauczyciel wychowania fizycznego

wychowawca
klasy VII c

Jekiełek Ewa

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

 

Jezierski Mariusz

nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej
w kl. I – III

Wychowawca
klasy V a

Kacorzyk Anna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy

Wychowawca
klasy I a integracyjnej

Kała Aneta

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, rewalidacja

 

Kubień- Sikora Katarzyna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca

klasy II c

Karcz Beata

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, przyrody

 

Klęczar Robert

nauczyciel informatyki, fizyki, zajęcia z programowania

Wychowawca
klasy VII a

Kłys Justyna

nauczyciel bibliotekarz, plastyki

 

Kramarczyk Barbara

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy

Wychowawca
klasy III a

Kramarczyk -Kwas Nina

nauczyciel geografii, rewalidacji

Wychowawca
klasy VIII a

Kruczała Irena

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawca
klasy II a

Lacheta Agata

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, rewalidacja

 

Lasatowicz Ewa

pedagog

 

Matlak Katarzyna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawca
klasy I b

Micor Elżbieta

Psycholog, nauczyciel plastyki, zajęcia specjalistyczne

 

Mieszczak Edmund

Nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa

 

Pająk Grażyna

Nauczyciel historii, świetlicy, rewalidacja

Wychowawca
klasy IV b

Pawlikowska Ewa

Nauczyciel religii

 

Razowski Andrzej

Nauczyciel fizyki

 

Rozdolska Małgorzata

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

 

Stawowczyk Zemanek Bernadeta

Nauczyciel muzyki, chór szkolny

 

Szałajko Jadwiga

Nauczyciel języka polskiego

 

Turek Agnieszka

Nauczyciel wychowawca świetlicy

 

Morawiec Danuta

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawca
klasy II b

Woszczyna Anna

Nauczyciel języka polskiego

Wychowawca
klasy VII b

Wróbel Agata

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, rewalidacja

 

Wybraniec Ewelina

Nauczyciel matematyki

Wychowawca klasy VI integracyjnej

Zięba Maria

Nauczyciel języka polskiego

Wychowawca klasy V c integracyjne