Magia Świąt Bożego Narodzenia - kartka bożonarodzeniowa

Serdecznie dziękujemy uczniom klas I-III za udział w konkursie świetlicowym.

Różnorodne techniki, staranność i atrakcyjność wykonanych kartek bożonarodzeniowych sprawiły, że miejsca: pierwsze, drugie i trzecie zostały przyznane podwójnie. Nagrodzeni uczniowie:

I miejsce- Kacper Drozdowski kl. 3c, Nikola Sermak kl. 2b

II miejsce- Jakub Płoszczyca kl. 2a, Kaja Kolasa kl. 1c

III miejsce- Aleksandra Nowak kl. 1a, Emilia Kolasa kl. 3a

Pozostałe prace zostały wyróżnione i nagrodzone drobnymi upominkami zakupionymi z funduszy Rady Rodziców. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Bardzo dziękujemy za udział w konkursie.