Mój Świat – Moje Zmysły

Kolejne zajęcia realizowane w ramach Innowacji Pedagogicznej związane były ze słuchem. Słuch to ważny dla człowieka zmysł, dzięki któremu komunikujemy się z innymi ludźmi. Nasze zdrowe uszy mogą usłyszeć najróżniejsze dźwięki, które przekształcanie są w sygnały nerwowe i przekazywane do naszego mózgu. Możemy rozpoznawać różne rodzaje dźwięków. Jednak, aby cały proces przebiegał sprawnie, każda część naszego ucha musi prawidłowo działać. W czasie zajęć uczniowie poznali wiele ciekawostek na temat tego zmysłu. Oglądali tematyczny film edukacyjny oraz mogli rozróżniać różne dźwięki. Zabawy rytmiczne i zagadki słuchowe dały wiele radości uczniom z przeprowadzonych warsztatów.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli, w zorganizowanym w naszej placówce, Światowym Dniu Świadomości Autyzmu. Celem warsztatów było propagowanie wiedzy na temat autyzmu oraz budowanie społecznej wrażliwości w tym zakresie. W tym dniu uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły solidaryzując się z osobami z autyzmem oraz ich rodzinami ubrani byli na niebiesko. Zwrócono uwagę na potrzebę tolerancji, empatii oraz funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. Zajęcia miały także na celu kształtowanie właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Warsztaty  zachęcały do nawiązywania kontaktu,  niesienia pomocy. Potrzeby i zdolności osób z autyzmem są bardzo różne i mogą się zmieniać. Niektórzy mogą żyć i funkcjonować samodzielnie, inni mogą wymagać wsparcia przez całe swoje życie. Dlatego tak ważna jest świadomość i potrzeba uwzględniania indywidualności, różnorodności oraz złożoności osób z autyzmem. Pamiętajmy, że osoby w spektrum autyzmu mają prawo do traktowania z szacunkiem i godnością oraz równych szans. Zachęcamy do działań, które pomogą osobom z autyzmem wykorzystywać ich potencjał oraz zapewnić zadawalające funkcjonowanie w życiu społecznym.

Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje zainteresowania i pasje w formie zdjęć. Cieszymy się, że dzieci chciały podzielić się z nami swoim hobby, a być może zachęcić też innych do poszukiwania własnych. Celem wystawy było zainteresowanie i rozwijanie pasji wśród uczniów; wskazywanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego; zachęcanie do zdobywania wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie; doskonalenie swoich umiejętności, a także czerpanie radości ze swojego hobby. Zachęcamy wszystkich do rozwijania własnych pasji, zaangażowania i motywacji oraz pogłębiania indywidualnych zainteresowań i różnorodnych aktywności.

Mój Świat – Moje Zmysły

Zmysł Węchu był kolejnym tematem warsztatów w ramach Innowacji pedagogicznej realizowanej w świetlicy szkolnej. Człowiek jest w stanie rozróżnić kilka tysięcy zapachów. Komórki węchowe są jednymi z komórek nerwowych w naszym organizmie, które bezpośrednio odbierają bodźce ze środowiska zewnętrznego. Węch pełni wiele ważnych funkcji. Ostrzega o niebezpiecznych dla naszego zdrowia substancjach, oddziałuje na doznania estetyczne, pozwala wybrać pożywienie oraz wpływa na jego smak i nasze samopoczucie. Wykrywa zapach, ocenia jego natężenie, różnicuje zapachy oraz zapamiętuje wrażenia węchowe i nadaje im odpowiednie zabarwienie emocjonalne. Integracja podstawowych bodźców węchowych pozwala niektórym ludziom tworzyć i komponować nowe zapachy. Uczniowie w czasie zajęć mogli doświadczyć różnych zapachów i określić ich nazwę oraz własne odczucie. Różnicowali zapachy przyjemne, nieprzyjemne, ostre, łagodne, kwaśne, słodkie oraz starali się rozpoznać i nazwać wielorakie przyprawy. Dzieci zapamiętały, że prawidłowe funkcjonowanie zmysłu węchu ma duże znaczenie dla jakości i bezpieczeństwa naszego życia i zdrowia.  Zajęcia prowadziły p. A. Lacheta i A. Turek. 

Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach


    Uczniowie w tym cyklu zajęć dowiedzieli się w jaki sposób bezpiecznie komunikować się i publikować treści w Internecie; radzić sobie z wirusami, ze spamem oraz świadomie korzystać z mediów. Celem zajęć było:
    • poznanie zasad, które pomogą bezpiecznie korzystać z poczty elektronicznej;
    • rozróżnianie komunikatów prywatnych i publicznych;
    • poznanie narzędzi i właściwego ich wyboru w czasie korzystania ze sfery komunikacji prywatnej oraz publicznej;
    • uświadomienie, że treści raz zamieszczone w intrenecie nie można usunąć;
    • zdobywanie wiedzy na temat reagowania w przypadku publikacji niechcianych materiałów na swój temat;
    • rozumienie, że prawo do anonimowości w sieci nie oznacza bezkarności – można zidentyfikować osobę publikująca informacje pod pseudonimem;
    • poznanie konsekwencji wynikających z publikacji wizerunku i informacji o sobie oraz innych;
    • nabywanie umiejętności rozróżniania sytuacji, w których należy dochować tajemnicy i takie, gdy powinno się nią podzielić z zaufaną osobą;
    • poznanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz mediów;
    • zachęcanie do spędzania czasu wolnego w możliwie różnorodny sposób;
    • korzystanie ze stron internetowych oraz programów przeznaczonych stosowanie do wieku
Zajęcia nie tylko poszerzyły wiedzę, ale także dały możliwości wykazania się kreatywnością, pomysłowością oraz wyobraźnią. Dzieci stworzyły tematyczne plakaty oraz rysunki. Świetnie radziły sobie w programie Paint.

W dniach 16-17.01.2023 uczniowie świetlicy uczestniczyli w zajęciach "Gry bez prądu". Miały one na celu zachęcić dzieci do wspólnych gier i zabaw, bez użycia narzędzi multimedialnych. Dzieci kształtowały umiejętność współpracy, cierpliwości oraz radzenia sobie z przegraną. Rozwijały pamięć i spostrzegawczość a także wspomagały koncentrację uwagi. Gry i zabawy ruchowe wzmocniły integrację oraz współpracę w grupie. Uczniowie aktywnie i radośnie spędzili popołudnie. Zachęcamy do tak zaproponowanego przez nas spędzania czasu wolnego.