„Miarą człowieczeństwa  jest uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo”
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Tymi słowami dnia 4 września Dyrektor szkoły, pani Monika Rycerz, przywitała uczniów na sali gimnastycznej. W swoim przemówieniu skupiła się przede wszystkim na ofercie edukacyjnej naszej szkoły, w której poza podstawą programową, realizowaną na lekcjach, uczniowie mają do dyspozycji całą gamę zajęć pozalekcyjnych – wyrównawczych oraz rozwijających pasje i zainteresowania. Pani Dyrektor życzyła wszystkim sukcesów, zapału do nauki oraz dobrego, bezpiecznego czasu spędzonego w murach szkoły.

Szczególne powitanie zawsze należy się Pierwszoklasistom i ich rodzicom, którzy pełni obaw, ale też nadziei przekroczyli po raz pierwszy próg naszej placówki.  Również Czwartoklasiści, w tym roku zaopatrzeni w laptopy, będą musieli pokonać granicę pomiędzy kolejnymi etapami nauczania: poznają nowych nauczycieli, nowe sale lekcyjne, staną się bardziej samodzielni i odpowiedzialni. Zaś dla Ósmoklasistów to rok wytężonej pracy, bo za 10 miesięcy będą musieli zdecydować o swojej przyszłości poprzez wybór szkoły ponadpodstawowej, a w tym celu zdać egzamin, z którego znikną już „pandemiczne” ułatwienia.

Nauczycielom i pracownikom szkoły pani Dyrektor życzyła wytrwałości i siły w podejmowanych działaniach oraz zadowolenia z efektów swojej pracy.

Najważniejsze jednak to być człowiekiem, budować dobre relacje z innymi, bo tylko wtedy pobyt w szkole to przyjemność, a i wiedza łatwiej wchodzi do głowy.

Uroczystość miała także swój wymiar artystyczny – uczniowie klas drugich wraz ze swoimi wychowawczyniami: paniami Barbarą Kramarczyk, Beatą Karcz i Barbarą Brońką – przygotowali recytacje wierszy, piosenki, taniec oraz grę na instrumentach rytmicznych. Brawo za zaangażowanie i wielką przyjemność dla oglądających!

Następnie uczniowie udali się do klas wraz z wychowawcami.

Laboratorium Młodego Przyrodnika

Nasza szkoła jako jedyna w powiecie oświęcimskim  została laureatką programu EKOPRACOWNIA, realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcie Edukacji Ekologicznej, organizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie.

„Laboratorium młodego przyrodnika – utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Osieku” – projekt o takim tytule złożony został przez Gminę Osiek, przy współpracy z ZSP Nr 1 w Osieku, w ramach naboru prowadzonego przez WFOŚiGW w Krakowie z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, w dniu 16 sierpnia 2023 roku Gmina, reprezentowana przez Wójta Pana Marka Jasińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Eweliny Kurzak podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę dotacji na realizację powyższego zadania, otrzymując na ten cel 49 715,62 zł, przy całkowitej wartości zadania wynoszącej ponad 56 000,00 zł.

Efekty będziemy mogli zobaczyć już niebawem.

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w formie dotacji, w kwocie 49 715,62 zł”.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

W czwartek, 22 czerwca, zgodnie z tradycją naszej szkoły, klasa siódma pożegnała ósmoklasistów. Prawie absolwenci, choć jeszcze bez świadectw w ręku, otrzymali od młodszych kolegów pamiątkowe medale. Nagrodzono również najlepszych sportowców szkoły oraz uczestników konkursów przedmiotowych, wśród których liczną grupę stanowili odchodzący uczniowie klas ósmych.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego miało miejsce w piątek. Uczniowie po mszy świętej udali się na salę gimnastyczną. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi, którego członkowie złożyli ślubowanie. Następnie pani wicedyrektor Ewa Mrozik podsumowała wyniki zachowania i nauki kończącego się właśnie roku szkolnego. Uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, byli wywoływani na środek i z towarzyszeniem oklasków oraz muzyki otrzymywali z rąk wychowawcy i dyrektora szkoły Moniki Rycerz cenzurki oraz nagrody książkowe.

Ósmoklasiści, którzy mogli pochwalić się świadectwem z paskiem, dzielili swą radość wraz z zaproszonymi na uroczystość rodzicami, którzy otrzymali listy gratulacyjne.

Na tytuł „Primus inter pares” wśród tegorocznych absolwentów zapracowała uczennica klasy 8 d, Zuzanna Warzecha, zaś sportowcem roku została Amelia Gibas (8a).

Uczniowie klas 4-8, którzy spełnili wymagania regulaminu stypendium naukowego i sportowego, odebrali je z rąk wójta gminy, pana Marka Jasińskiego, który również wygłosił przemówienie do uczniów.

Na koniec klasy ósme obejrzały pokaz fotografii upamiętniających ich wspólnie spędzone chwile w murach szkoły i poza nią (zawody sportowe, wycieczki). Pani Anna Woszczyna przygotowała piękną prezentację z przesłaniem dla absolwentów, posiłkując się książką Lisy Aisato pt. „Życie”. Chór przygotowany przez panią Bernadetę Stawowczyk-Zemanek zaśpiewał dwa utwory: „Bo cudem jest świat” Stanisławy Celińskiej oraz „Nic dwa razy” Sanah.

Pozostali uczniowie odebrali świadectwa z rąk wychowawców w klasach. A potem…zaczęły się wakacje!

W drugim półroczu mijającego roku szkolnego, uczennice klasy IVb wzięły udział w zajęciach plastycznych zorganizowanych przez p. Agnieszkę Bielską w ramach innowacji pedagogicznej.

Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z ideą i podstawami junk journallingu, jako sposobu na wykorzystanie starych lub znalezionych materiałów do tworzenia własnych notesów czy dzienników, jak również sposobami na dokumentowanie codziennych wydarzeń w formie artystycznego pamiętnika.  Połączenie ekologii i plastyki w ramach innowacji pedagogicznej dała uczennicom możliwość wyrażania siebie oraz rozwijania kreatywności przy jednoczesnym poznawaniu kwestii związanych z ochroną środowiska. Podczas zajęć wykorzystywane były z pozoru niepotrzebne rzeczy, które zazwyczaj wyrzucamy do śmieci. Otrzymały one „drugie życie” i w formie własnoręcznie wykonanego pamiętnika będą wykorzystywane do upamiętniania ciekawych życiowych wydarzeń, jakimi są m. in. wakacyjne wyjazdy.

Wyjazd do Londynu


W dniach 13-18 czerwca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Londynu. Oprócz okazji do zobaczenia wspaniałych zabytków uczniowie mieli szansę ćwiczyć swoje umiejętności językowe w sytuacjach dnia codziennego, a więc np. podczas zamawiania posiłku w restauracji lub w czasie robienia zakupów.
Dni wypełnione były intensywnym zwiedzaniem oraz zacieśnianiem więzi koleżeńskich. Największe wrażenie na uczniach zrobiło Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds oraz przejażdżka diabelskim młynem London Eye.
Z całą pewnością ten wyjazd pozostawił w pamięci mnóstwo wrażeń i wspaniałych wspomnień.

FILM

Uczniowie naszej szkoły nie pozostają obojętni na urok sztuki, dlatego tak chętnie przystąpili do udziału w projekcie edukacyjnym Żywe obrazy.

Głównym celem projektu było stworzenie żywych obrazów, czyli rekonstrukcji dzieł malarstwa przy udziale ludzi przedstawiających postawą, ubiorem i mimiką daną scenę z autentycznych obrazów. Ze względu na szerokie spektrum obrazów, uczniowie otrzymali od nauczyciela sugestie, co do wyboru dzieła. Wielu z nich podjęło trud samodzielnych poszukiwań. Uczniowie wykazali się talentem aktorskim, a także niesamowitą kreatywnością, ponieważ wykorzystali wszelkie dostępne środki, aby jak najwierniej odtworzyć wybrane przez siebie obrazy. Dziękujemy za udział w tym projekcie naszym uczniom!  Wielkie brawa również dla kreatywnych nauczycielek !