Dzień Edukacji Narodowej

W rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty. Uczczono go również w naszej szkole.

Na sali WDK w Osieku uczniowie wraz z nauczycielami obejrzeli przedstawienie„Jaś i Małgosia”, które ukazało baśniową historię w szkolnych realiach. Pozwoliło dostrzec znaczenie nauczycieli w życiu uczniów. Niejednokrotnie to właśnie nauczyciele stają się przewodnikami, pomagają odnaleźć wychowankom właściwą drogę, podjąć trafną decyzję, odkryć błędy. W rolach głównych wystąpili ósmoklasiści: Lena Sawicka - Małgosia, Kamil Kiryluk - Jaś, Jagoda Dusik - mama, Piotr Wasztyl - tata, Anna Kasperek - czarownica, Miłosz Kańtor - wilk, Gabriela Naglik - narrator. Za całokształt dzieła scenicznego odpowiadały pani Agnieszka Frazik, pani Ilona Cybuch, pani Marzena Gunia. Solistki chóru, Malwinę Bogdan oraz Julię Michalak, przygotowała pani Bernadeta Stawowczyk-Zemanek. Widzowie gromkimi oklaskami nagrodzili debiutujących aktorów.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podziękowali pracownikom oświaty za trud wychowawczy i edukacyjny. Pani dyrektor, Monika Rycerz, przekazała obecnym wyrazy uznania i szacunku. Niech edukacja nadal będzie priorytetem, nawiązując do słów Jana Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Dnia 28.09.2021 klasa 4b była na wycieczce przyrodniczej w Przeciszowie. Uczniowie uzbrojeni w lornetki, pod okiem dwóch ornitologów, wypatrywali ptaków charakterystycznych dla Doliny Karpia. Udało się wypatrzeć m.in.: łabędzie, kaczki, czaple i kormorany. Ponadto uczniowie poznali tradycje regionu- hodowlę karpia. Całość wiedzy zdobytej na wycieczce uczniowie będą mogli pielęgnować, grając w gry, które otrzymali od panów ornitologów. Zachęcamy również innych uczniów do skorzystania z tych gier i rozszerzenia swojej wiedzy na temat Doliny Karpia.

Światowy Dzień Zwierząt

W związku ze Światowym Dniem Zwierząt, obchodzonym 4 października chętni uczniowie klas 4-8 przynosili zdjęcia swoich pupili. Z otrzymanych prac panie Nina Kramarczyk- Kwas i Ilona Cybuch stworzyły wystawę, którą można podziwiać na gazetce obok pokoju nauczycielskiego w terminie 4-15 października. Uczniom biorącym udział w przedsięwzięciu serdecznie dziękujemy.

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
„Darujmy Światu Pokój”

21 września 2021 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju – w Oświęcimskim Centrum Kultury został podsumowany XX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny “Darujmy światu pokój”, objęty patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.

Uroczyste otwarcie pokonkursowej wystawy połączone było z wręczeniem nagród i wyróżnień.

Uczennice  osieckiej jedynki Anna Kasperek z klasy VIII c oraz Aurelia Mika z klasy VII b zdobyły równorzędne nagrody
( I miejsce) w kategorii wiekowej 11-13 lat.

Natomiast do wystawy pokonkursowej zakwalifikowały się prace  Mikołaja Turka oraz Piotra Wasztyla z VIII c.

Do udziału w konkursie zostało nadesłanych 728 prac z 67 miejscowości. Prace  oceniła komisja w składzie: Bożena Formas-Mądry - artysta plastyk, Paweł Warchoł - artysta plastyk, Magdalena Prochowska - plastyk.

Przyznano 57 równorzędnych nagród i 33 równorzędne wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia udziałem w pokonkursowej wystawie prac dla  82 autorów.

Artystów do konkursu przygotowywała pani mgr Justyna Kłys.

Serdecznie gratulujemy dziewczynom, rodzicom oraz nauczycielce i życzymy kolejnych sukcesów artystycznych.

W maju  br. nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiego projektu "Lekcja: Enter”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych").

To projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Podczas bezpłatnych szkoleń (które w czasie pandemii realizowane są również online), uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:

- wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów

- odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii    

- korzystać z aktywizujących metod nauczania

- urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,

Każda osoba uczestnicząca w projekcie „Lekcja:Enter” odbędzie 40-godzinne szkolenie, opracuje dwa scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK oraz przeprowadzi na ich podstawie zajęcia w szkole. Uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej, skorzystają z webinariów oraz tutoriali, które przybliżą im sposoby wykorzystania różnych narzędzi i aplikacji w codziennej pracy z uczniami. Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie będą dodatkowo zaproszeni do udziału w module on-line „Aktywna lekcja z TIK”. Jego celem jest pomoc w przygotowaniu planu wdrożenia w szkole cyfrowych metod.

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu zaprasza młodzież do udziału w VIII ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Moje miejsce na ziemi".

Regulamin konkursu