Pracownicy administracji i obsługi – Szkoła Podstawowa Nr 1im. Władysława Jagiełly

 1. Zdzisława Krupnik - główna księgowa
 2. Alicja Łuszczek - inspektor
 3. Lucyna Drabczyk – specjalista
 4. Agnieszka Klęczar- Głąb - specjalista ds. kadr
 5. Aleksander Piasecki - kierownik gospodarczy
 6. Dorota Kuźma - sprzątaczka
 7. Anna Bożeno - sprzątaczka
 8. Ewa Płonka - sprzątaczka   
 9. Iwona Jasińska - sprzątaczka                              
 10. Małgorzata Wanat - sprzątaczka
 11. Teresa Wacięga - sprzątaczka
 12. Janina Wojnar - sprzątaczka
 13. Małgorzata Zielińska - sprzątaczka
 14. Janusz Dusik- robotnik gospodarczy

Pracownicy administracji i obsługi – Przedszkole Publiczne

 1. Renata Płonka – starszy intendent 
 2. Adamus Aneta - pomoc nauczyciela
 3. Kramarczyk Anna – pomoc nauczyciela
 4. Lewczak Barbara – pomoc nauczyciela
 5. Płonka Danuta – pomoc nauczyciela
 6. Żak Marzena – pomoc nauczyciela

Pracownicy zatrudnieni w kuchni szkolnej i przedszkolnej

 1. Nowak Jolanta – szef kuchni
 2. Ewa Kolasa – kucharz
 3. Grażyna Jekiełek - pomoc kuchenna
 4. Barbara Jędrzejowska – pomoc kuchenna
 5. Katarzyna Jurecka - pomoc kuchenna  
 6. Jolanta Luranc - pomoc kuchenna
 7. Małgorzata Hutny - pomoc kuchenna