SZKOLNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 

W naszej szkole zależy nam, aby dzieci rozwijały swoje uzdolnienia i zainteresowania.
Aby w sposób twórczy i ciekawy spędzały czas po zakończonych lekcjach. Dlatego, dzięki zaangażowaniu nauczycieli, stworzyliśmy różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych dla naszych uczniów.

 

Zajęcia sportowe

W naszej szkole zajęcia sportowe to bardzo ważne ogniwo edukacji. Na zajęciach pozalekcyjnych – Szkolnego Klubu Sportowego uczniowie  uczą się pracy zespołowej, poznają smak zwycięstwa oraz gorycz porażki. To wszystko składa się na ich wszechstronny rozwój psychomotoryczny. Dzieci uczą się zaradności, radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz zasad zdrowej rywalizacji w duchu „fair play”. W zajęciach sportowych mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie z klas III – VIII. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego panią mgr Magdalenę Jasińską, pana mgr Mariusza Jezierskiego oraz pana mgr Edmunda Mieszczaka i odbywają się z godnie z harmonogramem

 

Gimnastyka korekcyjna

W szkole prowadzone są pozalekcyjne zajęcia korygujące wady postawy  dla uczniów z klas I- III.

Zajęcia te mają na celu korygowania błędów i wad postawy ciała oraz efektywne oddziaływanie korekcyjne poprzez stosowanie w trakcie zajęć następującej tematyki:

  • gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,
  • wyrabianie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała,
  • zwiększenie ruchomości w stawach,
  • wzmacnianie mięśni posturalnych,
  • ćwiczenia oddechowe,
  • ćwiczenia wzmacniające mięśnie wysklepiające stopę.

Zajęcia prowadzone są przez  nauczyciela wychowania fizycznego pana mgr Mariusza Jezierskiego  i odbywają się w sali korekcyjnej wg harmonogramu podanego rodzicom w planie lekcji.

 

Zajęcia plastyczne

Wszystkich uczniów klas IV – VIII chcących rozwijać swoje artystyczne talenty, zapraszamy do pracowni plastycznej. Zajęcia prowadzi pani mgr Justyna Kłys . Kółko plastyczne  odbywa się we wtorki oraz czwartki na siódmej i ósmej lekcji w Sali nr 27.

 

Zajęcia teatralne

Uczniów  z klas IV – VIII  chcących rozwijać swoje zainteresowania recytatorskie i aktorskie zapraszamy  na  warsztaty teatralne w czwartki do sali nr 11. Zajęcia prowadzi  teatrolog pani mgr Małgorzata Gwóźdź. W trakcie zajęć uczniowie doskonalą dykcję, ruch i gest sceniczny oraz poznają i uzewnętrzniają swoje emocje. Odkrywają własne, indywidualne możliwości, zdolności i talenty. Ponieważ ważną formą stosowaną podczas zajęć jest praca w zespole, kształtowane są takie kompetencje społeczne jak prawidłowa komunikacja, współdziałanie i odpowiedzialności za grupę.

 

Zajęcia z programowania

Celem proponowanych zajęć jest rozwijanie umiejętności dokładności wykonywania (rozwiązywania) zadań związanych z szyfrowaniem, doskonalenie umiejętności spostrzegawczości, poszukiwania  niezbędnych informacji i wnioskowania.  Prowadzący  zajęcia, mgr inż. Robert Klęczar zaprasza uczniów klas IV – VIII. Zajęcia odbywają się we wtorki oraz czwartki  od godziny 07.10  w sali  nr 22.

 

Chór szkolny „Camminando”

Chór „Camminando” (wł. „pospieszając”) wyłonił się z zespołu wokalno – instrumentalnego, który powstał w  2006 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Jędrzejowskiego w Osieku, w ramach unijnego programu „Super Szkoła- Odważ się być mądrym”.

Na przestrzeni kilkunastu lat w repertuarze chóru znalazło się około 100 utworów chóralnych, pieśni oraz piosenek o różnej tematyce. Z zespołu na przestrzeni tych lat wyłoniło się kilkudziesięciu solistów, którzy godnie reprezentowali szkołę i gminę w wielu konkursach.  Zajęcia prowadzi pani mgr Bernadeta Stawowczyk- Zemanek, która posiada wykształcenie z zakresu sztuki muzycznej.

Chór spotyka się w poniedziałki oraz środy w Sali nr 24 o godz. 07.10.