Drodzy Rodzice!


Harmonogram dyżurów wakacyjnych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Osiek  w roku szkolnym 2021/2022 .


1. Od 1 lipca do 31 lipca dyżur pełnią przedszkola  w Szkole Podstawowej nr 2 w Osieku oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Głębowicach.
2. Od 1 sierpnia do 31 sierpnia dyżur pełni Przedszkole Publiczne nr 1 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Osieku.


Zapisy będą trwać od 1 do 8 czerwca 2022 r. we wszystkich placówkach.  Zainteresowanych rodziców prosimy o pobranie załączonych dokumentów oraz złożenie ich w swoich placówkach.

Z poważaniem

Monika RycerzW załączniku dokumenty do pobrania:

ZGŁOSZENIE WAKACJE 2022.doc

  Upoważnienie do odbioru dziecka.doc

Zgody na wizerunek.doc

Szanowni Rodzice

dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola

w ZSP nr1 w Osieku

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w dniach od  03.03. 2022 r. do 11.03. 2022 r. do godz. 15:00  winni pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do naszego przedszkola, dziecko zostanie wykreślone z listy zakwalifikowanych i utraci miejsce w  przedszkolu.

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w załączniku.

oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w ZSP nr 1 w Osieku.doc

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Informacje ogólne:

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego od 1 września roku szkolnego i obejmuje dzieci, które w tym roku kalendarzowym kończą 3 lata i trwa do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i I klasy w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Osieku informuje rodziców dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnich zamieszkałych na terenie Gminy Osiek, że od dnia 14 lutego do 23 lutego 2022 r. można składać wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy I (zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 1) na rok szkolny 2022/2023.

Dokumenty do pobrania ze strony internetowej ZSP nr 1 w Osieku lub w sekretariacie przedszkola lub szkoły w godz. 7:30 – 15:00

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2022.doc

Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.doc

Oświadczenie_o_wielodzietności_kandydata.doc

Oświadczenie - rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola.doc

Oświadczenie o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola.doc

Oświadczenie o objęcie rodziny nadzorem kuratora.doc

Oświadczenie o zatrudnieniu.doc

Wniosek o przyjęcie do klasy 1.doc

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
w ZSP nr 1 w Osieku

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Osieku informuje, że do dnia 11 lutego 2022 r.  rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 będą kontynuowały pobyt w naszym przedszkolu,  zobligowani są do złożenia w sekretariacie przedszkola – Deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego.

Dokument znajduje się w załączniku.

DEKLARACJA_KONTYNUOWANIA_WYCHOWANIA_PRZEDSZKOLNEGO.doc