Drodzy Rodzice!

Harmonogram dyżurów wakacyjnych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Osiek w roku szkolnym 2022/2023.

  1. Od 1 lipca do 31 lipca 2023r. dyżur pełni Przedszkole Publiczne nr 1 w Osieku.
  2. Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023r. dyżur pełnią przedszkola w Szkole Podstawowej nr 2 w Osieku oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głębowicach.

Zapisy będą trwać od 29 maja do 7 czerwca 2023r. we wszystkich placówkach . Zainteresowanych rodziców prosimy o pobrania załączonych dokumentów oraz złożenie ich w swoich placówkach.

Z poważaniem

Monika Rycerz

Załączniki:

Upoważnienie do odbioru dziecka.pdf

Zgłoszenie dziecka.pdf

Zgody na wizerunek.pdf

 

„Narodowy  Program Rozwoju Czytelnictwa”

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Osieku pozyskał środki finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
Kwota w wysokości 3750zł  ( 3000zł – kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa, 750zł finansowy wkład własny organu prowadzącego) będzie przeznaczona na promowanie i  rozwój czytelnictwa oraz poszerzenie księgozbioru w Przedszkolu Publicznym w Osieku.
W ramach  tego przedsięwzięcia przewidziano wiele różnorodnych działań skierowanych do przedszkolaków i rodziców. Zostanie wzbogacony księgozbiór biblioteczki  przedszkolnej  o nowe pozycje literatury dziecięcej.  Zaplanowano cykliczne spotkania z rodzicami, których  celem jest czytanie bajek dzieciom; zaproszenie autora literatury dziecięcej; przygotowanie przez dzieci inscenizacji dla rodziców opartej na bajce „Kopciuszek”; konkursy plastyczne związane z baśniami i bajkami dla dzieci. Zaplanowano również współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną  w Osieku oraz wyjazd  przedszkolaków do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu. Pozyskane wsparcie finansowe i działania w ramach realizacji  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa znacząco wpłynie na zachęcanie dzieci i rodziców  do sięgania po książki, ułatwi osiągnięcie celu „Książka przyjacielem dziecka”.

Szanowni Rodzice
dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola
w ZSP nr1 w Osieku


Rodzice dzieci zakwalifikowanych w dniach od 10.03. 2023 r. do 17.03. 2023 r. do godz.15:00  winni pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.
W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do naszego przedszkola, dziecko zostanie wykreślone z listy zakwalifikowanych i utraci miejsce w przedszkolu.
Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w załączniku.

  Oświadczenie woli przyjęcia dziecka.pdf

Rekrutacja do przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1  w Osieku informuje rodziców dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich zamieszkałych na terenie Gminy Osiek,  że od dnia 21 lutego do 2 marca 2023 r. można składać wnioski  o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.   Dokumenty są do pobrania ze strony internetowej ZSP nr 1 w Osieku lub w sekretariacie przedszkola w godz. 7:00-15:00.

 

Dokumentacja:

Informacje - rekrutacja dzieci do przedszkola 2023

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności kandydata

Oświadczenie - rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola

Oświadczenie o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola

Oświadczenie o objęcie rodziny nadzorem kuratora

Oświadczenie o zatrudnieniu

Wniosek o przyjęcie dziecka

Drodzy Rodzice!


Harmonogram dyżurów wakacyjnych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Osiek  w roku szkolnym 2021/2022 .


1. Od 1 lipca do 31 lipca dyżur pełnią przedszkola  w Szkole Podstawowej nr 2 w Osieku oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Głębowicach.
2. Od 1 sierpnia do 31 sierpnia dyżur pełni Przedszkole Publiczne nr 1 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Osieku.


Zapisy będą trwać od 1 do 8 czerwca 2022 r. we wszystkich placówkach.  Zainteresowanych rodziców prosimy o pobranie załączonych dokumentów oraz złożenie ich w swoich placówkach.

Z poważaniem

Monika RycerzW załączniku dokumenty do pobrania:

ZGŁOSZENIE WAKACJE 2022.doc

  Upoważnienie do odbioru dziecka.doc

Zgody na wizerunek.doc