KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku

I PÓŁROCZE (01.09.2021 r. – 10.01.2022 r.)

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

2.

Zebranie z rodzicami

2 i 8 września 2021 r. godz. 1700

3.

Konsultacje

 

13 października 2021 r.

godz. 1600

4.

Święto Komisji Edukacji Narodowej -dzień wolny od zajęć dydaktycznych /na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela

14 października 2021 r.

5

Dzień  wolny od zajęć dydaktycznych

12 listopada 2021 r.

6.

Zebranie z rodzicami

17 listopada 2021 r. godz. 1700

7.

Pisemna informacja dla rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

10 grudnia 2021 r.

 

8.

Konsultacje

 

15 grudnia 2021 r.

godz. 1600

9.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021 r.

10.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

10 stycznia  2022 r.

 

11.

Zebranie z rodzicami

 

12 stycznia 2022 r.

12.

Ferie zimowe

 

17.01.2022r.-30.01.2022r.

 

 

 

II PÓŁROCZE (11.01.2022 r. – 24.06.2022 r.)

 

 

 

13.

Zebranie z rodzicami

13 kwietnia 2022 r. godz. 1700

 

14.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia –19 kwietnia 2022 r.

 

 

15.

Dzień  wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2022 r.

16,

Konsultacje

 

 18 maja  2022 r.

 

17.

Pisemna informacja dla rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznym

20 maja 2022 r.

 

18.

Egzamin ósmoklasisty

 

24.05.2022r.,25.05.2022r, 26.05.2022r.- dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów
klas 1-7

19.

Pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

13 czerwca 2022 r.

20.

Dzień  wolny od zajęć dydaktycznych

17 czerwca 2022 r.

21.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

20 czerwca 2022 r.

 

22.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

23.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.