KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku

I PÓŁROCZE (04.09.2023 r. – 31.01.2024 r.)

 

1. 

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

2.

Zebranie z rodzicami

 6 września 2023 r. godz. 1700

3.

Konsultacje

 

25 października 2023 r.

godz. 1600

4.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2023 r.

5.

Zebranie z rodzicami

15 listopada 2023 r. godz. 1700

6.

Pisemna informacja dla rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

19 grudnia 2023 r.

 

7.

Konsultacje

20 grudnia 2023 r.

godz. 1600

8.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22 grudnia 2023 r

9.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

10.

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja

31 stycznia  2024 r.

 

11.

Zebranie z rodzicami

 

7  lutego  2024 r. godz. 17.00

12.

Ferie zimowe

 

12 – 25 lutego 2024 r.

 

 

II PÓŁROCZE (1.02.2024r. – 21.06.2024 r.)

 

 

13.

Konsultacje

20 marca 2024 r. godz. 1600

 14.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

 15.

Zebranie z rodzicami

17 kwietnia 2024 r. godz. 17.00

16.

Dzień  wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2024 r.

17.

Konsultacje

22 maja  2024 r. godz. 1600

18.

Pisemna informacja dla rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznym

14 maja 2024 r.

 

19.

Egzamin ósmoklasisty dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów  klas 1-7

14.05.2024 , 15.05.2024,16.05.2024 

20.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 maja 2024 r.

 21.

Pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

7 czerwca 2024 r.

22.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

14 czerwca 2024 r.

 

23.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024  r.

24.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.