KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku

I PÓŁROCZE (01.09.2022 r. – 20.01.2023 r.)

 

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

2.

Zebranie z rodzicami

 7 września 2022 r. godz. 1700

3.

Święto Komisji Edukacji Narodowej -dzień wolny od zajęć dydaktycznych /na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela

14 października 2022 r.

3.

Konsultacje

 

26 października 2022 r.

godz. 1600

3.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 października 2022 r.

6.

Zebranie z rodzicami

16 listopada 2022 r. godz. 1700

7.

Pisemna informacja dla rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

20 grudnia 2022 r.

 

8.

Konsultacje

 

21 grudnia 2022 r.

godz. 1600

9.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

10.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

20 stycznia  2023 r.

 

11.

Zebranie z rodzicami

 

25 stycznia 2023 r.

12.

Ferie zimowe

 

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

 

II PÓŁROCZE (23.01.2023r. – 23.06.2023 r.)

 

 

13.

Konsultacje

22 luty 2023 r. godz. 1600

14.

Konsultacje

29 marca 2023 r. godz. 1600

15.

Zebranie z rodzicami

19 kwietnia 2023 r. godz. 1700

 

16.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

 

17.

Dzień  wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2023 r.

18,

Konsultacje

 

 31 maja  2023 r. godz. 1600

19.

Pisemna informacja dla rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznym

15 maja 2023r.

 

20.

Egzamin ósmoklasisty

 

23.05.2023r.,24.05.2023r, 25.05.2023r.- dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów                 klas 1-7

21.

Pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

7 czerwca 2023 r.

22.

Dzień  wolny od zajęć dydaktycznych

9 czerwca 2023 r.

23.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

15 czerwca 2023 r.

 

24.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

25.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.