INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Osieku informuje, że nie prowadzimy telefonicznych zapisów na obiady szkolne( ciepły posiłek) jak to było w latach poprzednich.

Od nowego roku szkolnego 2022/2023 szkoła oferuje ciepły posiłek – drugie danie  dla wszystkich chętnych uczniów w cenie 4,50 zł.

Poniżej zamieszczamy deklarację. Prosimy o jej uzupełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły do 2.09.2022 r. w godz. 7.15 – 15.00.

Z poważaniem 

Monika Rycerz

 

  Załącznik deklaracja.

 

SZANUJEMY NATURĘ, ZBIERAMY MAKULATURĘ

Propagujemy zdrowy tryb życia, dbamy o środowisko naturalne, nie jest nam obojętny świat, w którym żyjemy i dlatego , tradycyjnie, organizujemy  zbiórki makulatury. Miło nam poinformować, że czerwcowa  zbiórka makulatury zakończyła się sukcesem. W sumie zebraliśmy  4905 kilogramów. To jest nasz nowy rekord. Składamy  podziękowania Uczniom i Rodzicom, którzy zaangażowali się w tę akcję. Cieszymy się, że przyłączyliście się Państwo do naszej zbiórki. Nawet te najmniejsze ilości stają się ważnym wkładem w całość wspólnego, szkolnego przedsięwzięcia w myśl przysłowia ,,Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka”.

Kwota uzyskana ze sprzedaży makulatury została przesłana na konto Rady Rodziców.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa   znów w naszej szkole

Miło nam poinformować, że w tym roku nasza szkoła została zakwalifikowana do grupy szkół, które otrzymały  dotację i przystąpiły do realizacji rządowego projektu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021–2025”. Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.

 Celem tego programu jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa w Polsce poprzez realizację programów stworzonych przez instytucje, które zdecydowały się ubiegać o fundusze na zakup książek. Opracowany został szkolny projekt, który został zatwierdzony dzięki czemu naszej szkole przyznano 15 000 zł. (kwota wsparcia finansowego z budżetu państwa 12 000 zł plus wkład własny organu prowadzącego 3000 zł). Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup książek i realizację działań promujących czytelnictwo oraz dodatkowe wyposażenie biblioteki, m.in. siedziska do czytelni,  czytnik kodów itp. Dzięki pozyskanym funduszom  uczniowie będą mogli korzystać z najnowszych propozycji książkowych, oferowanych na rynku wydawniczym. Książki kupowane będą zgodnie z oczekiwaniami i zainteresowaniami użytkowników biblioteki naszej szkoły.  Aby tak się stało, w naszej szkole będzie przeprowadzona ankieta wśród rodziców, w ramach której zaproponują oni tytuły, autorów i serie wydawnicze książek. Natomiast zachęcamy i zapraszamy wszystkich uczniów do składania w bibliotece szkolnej propozycji tytułów książek, o które chcielibyście wzbogacić zbiory biblioteczne.