Ogólnopolski projekt edukacyjny "Wygrajmy ze smogiem"

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Wygrajmy ze smogiem” realizowanym przez Europejski Instytut na rzecz Demokracji. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego partnerem merytorycznym jest Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym, realizujący projekt Edukacyjnej Sieci Antysmogowej ESA. Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza. Najważniejszym celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży, rodziców oraz dostarczenie narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli w obszarze ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Program ESA jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Osieku w 2022 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku, ul. Główna 123, 32-608 Osiek informuje na podst. art. 222 ust. 4 Ustawy PZP (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze.zm.), że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 284 100 zł brutto

 

Część NR 1 PIECZYWO 9 207,00zł brutto

Część NR 2  MIĘSO DROBIOWE  29 430,00 zł brutto

Część NR 3 PRODUKTY MLECZARSKIE  35 394,00 zł brutto

Część NR 4 PRODUKTY SPOŻYWCZE 47 067,00 zł brutto

Część NR 5 MROŻONKI WARZYWA I OWOCE, RYBY 50 950,00 zł brutto

Część NR 6 WARZYWA  i  OWOCE ŚWIEŻE 55 232,00 zł brutto

 

Zmawiający korzysta z art. 30 ust. 4 Ustawy PZP ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku, ul. Główna 123, 32-608 Osiek