Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

rok szkolny 2023/2024

 

6:00 – 8:00 - Czas przybywania dzieci do placówki, krótkie rozmowy z rodzicami przeprowadzane
w celu pozyskania bieżących informacji o dziecku, dowolne zabawy np. w kącikach zainteresowań.

8:00 – 8:15 - Ćwiczenia i zabawy ruchowe.

8:20 – 8:30 - Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

8:30 – 9:00 – Śniadanie - doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

9:00 – 10:20 - Zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia  ruchowe, zabawy w języku  obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

10:20 – 11:15 - Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy zorganizowane i swobodne z wykorzystaniem sprzętu sportowego i zabawek podwórkowych, gry sportowe.

11:20 – 11:30 - Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo – higieniczne.

11:35 – 12:10 – Obiad - doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

12:10 – 12:20 - Zabiegi higieniczne.

12:20 – 13:50 - Odpoczynek poobiedni - grupy młodsze – leżakowanie, grupy starsze – relaksacja przy muzyce. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym.

13:40 – 13:50 - Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

13:50 – 14:15 – Podwieczorek

14:20 – 16.00 - Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach  z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Pobyt na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci, rozmowy z rodzicami.