Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w Osieku

rok szkolny 2023/2024

 

Przewodnicząca

Diana Tlałka

Zastępca przewodniczącej

Marta Luranc

 Skarbnik

Aleksandra Szczepaniak

 Protokolant

Justyna Ligęza

 Pozostali członkowie

Barbara Jędrzejowska

Ewelina Zięba

Kamila Lekka