Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w Osieku

rok szkolny 2021/2022

 

Przewodnicząca

Elżbieta Foltyn

Z-ca Przewodniczącej

Barbara Gros

Protokolant

Justyna Kreskowiak

Skarbnik

Aleksandra Szczepaniak

Pozostali członkowie

Justyna Sobecka

Katarzyna Borgosz

Patrycja Skrzyszowska