Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w Osieku

rok szkolny 2022/2023

 

Przewodnicząca

Marta Luranc

Zastępca przewodniczącej

Magdalena Mrzygłód

Skarbnik

Aleksandra Szczepaniak

Protokolant

Diana Tlałka

Pozostali członkowie

Agnieszka Zemła

Paulina Rogus

Katarzyna Płonka