Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do naszej Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.  Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły.

Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)


 ZSP_Osiek  skrytkaESP

Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Zespołu Szkół.

Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Elektroniczna skrzynka podawcza w ZSP nr 1 w Osieku  zawiera jeden formularz elektroniczny pn. „ Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Osieku.

Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI W ZSP NR 1 W OSIEKU

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062)
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1  w Osieku wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności pani Agata Lacheta.

Kontakt:

Agata Lacheta
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Osieku
ul. Główna 123
32-608 Osiek
Te. 338458112
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 Osieku.

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi
w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

3) monitorowanie działalności Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Osieku
w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4) przedstawianie dyrektorowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Osieku  bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych działań

5) opracowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WYZNACZENIA OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ KOORDYNATORA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI.PDF

Co to jest cookies / ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lokalnym lub innym urządzeniu podczas, gdy odwiedzasz różne strony WWW w sieci Internet.

Plik “cookie” zazwyczaj zawiera:

 • podstawowe informacje na temat nazwy strony WWW, z której pochodzi,
 • „długość życia” ciasteczka – czyli jaki ustawiony jest czas jego istnienia na Twoim komputerze,
 • przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną WWW.
Pliki “cookies” (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony WWW. Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron WWW. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony WWW.
Pliki “cookies” można podzielić między innymi na sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. “Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. “Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku “cookie”. Użytkownik dysponuje również możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików “cookies”. Kliknij tutaj, aby przeczytać jak usunąć pliki “cookies” w przeglądarce.
Oprogramowanie stosowane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików “cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików “cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików “cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. Niedokonanie zmian ustawień w zakresie “cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.
W przypadku aplikacji udostępnianych przez home.pl akceptacja plików “cookies” wymagana jest w celu prawidłowego korzystania m.in. z systemu rejestracji usług, aplikacji poczta.home.pl oraz panel.home.pl.

Do czego mogą być stosowane pliki cookies?

Pliki “cookies” mogą być stosowane w celu:

 • dostosowania zawartości stron WWW do preferencji użytkownika oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła (np. Panel klienta home.pl, Poczta home.pl),
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Co może spowodować wyłączenie stosowania plików cookies w przeglądarce?

Wyłączenie stosowania plików “cookies” może spowodować utrudnienia związane z korzystaniem z niektórych usług w ramach serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania “cookies” nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym – z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Jak wyczyścić pliki cookies w przeglądarce?

Sprawdź poniżej jak wyczyścić cookies / pamięć podręczną w przeglądarce:

Jak włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce?

Sprawdź poniżej jak włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1 w Osieku

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr1 w Osieku
ul. Główna 123
32-608 Osiek
Telefon: +48 338458112
Fax: +48 338458112
e-mail: sp1Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2008-03-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01

Strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1 w Osieku jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1 w Osieku posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Rycerz, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 84 58 112. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1 w Osieku zlokalizowany jest przy ul. Głównej 123 i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej

Do budynku prowadzą dwa wejścia, wejście główne do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły oraz wejście do Przedszkola Publicznego. Oba wejścia znajdują się od strony ul. Głównej. Ponadto do budynku prowadzi 6 wejść bocznych. Wejście do Przedszkola Publicznego dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dziennik podawczy znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego prowadzącego do Szkoły Podstawowej w sekretariacie szkoły. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze przedszkola. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i jest częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W zakresie dostępności informacyjnej

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane przez panią Dyrektor na parterze budynku szkoły.
Osoby głuchonieme, które chcą załatwić sprawy urzędowe, proszone są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą jednej wybranej metody komunikacji. Wyboru tej metody należy dokonać z poniższych wariantów:
 1. Przesłanie pocztą lub osobiste złożenie pisma/dokumentu na dzienniku podawczym szkoły,
 2. Przesłanie pisma/dokumentu na numer faksu 338458112
 3. Przesłanie pisma/dokumentu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Przesłanie pisma/dokumentu za pomocą platformy e-PUAP,

Szkoła skontaktuje się z osobą głuchoniemą, w sposób, w który został przez nią wybrany, aby ustalić termin realizacji świadczenia.