"Jak nie my, to kto?", "Mam supermoce",

"Dzięki, że jesteś", "Z Tobą lepszy jest świat" - to teksty niektórych z wielu piosenek, przy których tańczyli uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej. Słowa wyrażające wzajemną przyjaźń i szacunek towarzyszyły dzieciom w codziennej zabawie. Na zakończenie roku szkolnego uczniowie wykonali prace plastyczne podsumowujące czas spędzony w świetlicy. Dzieci otrzymały naklejki, które symbolizowały supermoce drzemiące w każdym uczniu. Zadaniem wychowawców świetlicy jest odkrywanie tych supermocy, podnoszenie samooceny dzieci i budowanie ich poczucia własnej wartości.