"Jak nie my, to kto?", "Mam supermoce",

"Dzięki, że jesteś", "Z Tobą lepszy jest świat" - to teksty niektórych z wielu piosenek, przy których tańczyli uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej. Słowa wyrażające wzajemną przyjaźń i szacunek towarzyszyły dzieciom w codziennej zabawie. Na zakończenie roku szkolnego uczniowie wykonali prace plastyczne podsumowujące czas spędzony w świetlicy. Dzieci otrzymały naklejki, które symbolizowały supermoce drzemiące w każdym uczniu. Zadaniem wychowawców świetlicy jest odkrywanie tych supermocy, podnoszenie samooceny dzieci i budowanie ich poczucia własnej wartości.

Dzień Dziecka

    Wychowawcy świetlicy szkolnej postanowili docenić tych, którzy codziennie dodają im skrzydeł i pozwalają na rozwój, czyli dzieci. To one sprawiają, że świat staje się piękniejszy i dają nadzieję na lepszą przyszłość. Dzień Dziecka to ważne święto dla małych i dużych,  dlatego wszyscy uczniowie, którzy 29-maja brali udział w zajęciach w świetlicy szkolnej spędzili przyjemnie czas. Nauczyciele zorganizowali zabawy z chustą animacyjną, poszukiwanie cukierków, a każdy uczeń wrócił do domu z balonowym zwierzątkiem.

Dzień Matki


    "Kiedy matka odwróci oczy od swojego dziecka, dziecko zaczyna błądzić i ginie w świecie pozbawionym miłości i ciepła" - Tadeusz Różewicz.

    Wychowawcy świetlicy wraz z uczniami chcieli podziękować wszystkim mamom za opiekę i miłość jaką codziennie otaczają swoje dzieci. Uczniowie przygotowali kwiaty z bibuły, serca owijane czerwoną włóczką oraz kartki z życzeniami dla swoich mam. Dzieci przede wszystkim życzyły swoim mamom zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz uśmiechu na co dzień.

Integracja Sensoryczna w Naszej Świetlicy

8 czerwca 2024 roku w świetlicy naszej szkoły odbyły się zajęcia integracji sensorycznej, prowadzone przez pedagoga specjalnego oraz panią Agnieszkę.

Dzieci z klas 1-3 miały okazję uczestniczyć w różnorodnych ćwiczeniach i zabawach, które wspierały rozwój ich zmysłów, koordynacji ruchowej oraz umiejętności społecznych.

Zajęcia spotkały się z ogromnym entuzjazmem dzieci. Uczniowie chętnie uczestniczyli w proponowanych aktywnościach, wykazując duże zaangażowanie i radość. Każda z aktywności była dla nich nie tylko świetną zabawą, ale również cenną lekcją rozwoju sensorycznego i społecznego.

Widząc pozytywne efekty i ogromne zainteresowanie ze strony dzieci, planujemy kontynuować regularne zajęcia integracji sensorycznej w naszej szkole. Jesteśmy przekonani, że systematyczne wspieranie rozwoju sensorycznego przyczyni się do lepszego funkcjonowania dzieci zarówno w sferze edukacyjnej, jak i społecznej.

Dziękujemy Pani pedagog specjalnej oraz Pani Agnieszce za wspaniałe prowadzenie zajęć, a także wszystkim dzieciom za aktywny udział!

„Nie pal przy mnie proszę!”

Na ostatnich zajęciach realizowanego programu profilaktyki edukacji antytytoniowej uczniowie kształtowali postawy, które mają na celu ustrzec ich  przed biernym paleniem, a mają zachęcić do aktywnego stylu życia. Zdobywali umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy. Prowadzono rozmowy na temat biernego palenia oraz co robić, gdy inne osoby przy mnie palą. Omówiono sposoby zachowania się w takich sytuacjach. Oglądano tematyczną prezentację oraz wykonano prace plastyczne i gazetki szkolne.

Zorganizowano zajęcia na boisku szkolnym zachęcając do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe rozwijały aktywność fizyczną; koordynację i poczucie równowagi. Promując ruch na świeżym powietrzu uczniowie rozwijali  motorykę; zdolność koncentracji; uczyli się zdrowych nawyków; relaksu i odpoczynku; pobudzając kreatywność i wzmacniając kompetencje społeczne.

Four seasons - Cztery pory roku

Dnia 29.04.2024r. na sali gimnastycznej odbył się apel, podczas którego uczennice uczęszczające na świetlicę szkolną wystawiły sztukę teatralną pt. Four seasons - Cztery pory roku. W przedstawieniu poruszono tematy przyjaźni, akceptacji i świadomości ekologicznej. Bohaterkami sztuki były cztery pory roku oraz towarzyszące im kwiaty, motyle, króliki i śnieżynki. Przedstawienie miało charakter dydaktyczny i było w całości przygotowane w języku angielskim.

Występ dzieci to efekt innowacji pedagogicznej prowadzonej przez p. Klaudię Raj oraz p. Monikę Opalach, które w ramach zajęć teatralnych w języku angielskim, wprowadzały zagadnienia związane z teatrem i sztuką. Uczennice poznały słownictwo panujące w teatrze, podstawowe zwroty używane podczas poznawania się, przymiotniki oraz nazwy czynności. W ramach zabawy dziewczynki połączyły pożyteczną naukę języka angielskiego ze sztuką teatralną. Wszystkie warsztaty odbywały się po lekcjach w ramach zajęć świetlicowych.

Innowacja pedagogiczna prowadzona była od września 2023 do kwietnia 2024