ANGIELSKO – NIEMIECKI KONKURS SŁOWNICTWA BOŻONARODZENIOWEGO

Dnia 16 grudnia 2021 r. odbył się multimedialny Angielsko-Niemiecki Konkurs Słownictwa Bożonarodzeniowego. Jego głównym celem było przybliżenie tradycji i zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia w krajach anglo- i niemieckojęzycznych oraz zachęcenie do nauki języków obcych. Konkurs adresowany był do uczniów klas siódmych i ósmych SP. Wypełniali oni test, który polegał m.in. na łączeniu angielskich słów z ich niemieckimi odpowiednikami, uzupełnianiu luk w krótkich tekstach angielskim i niemieckim, podpisywaniu obrazków wybranym słowem angielskim lub niemieckim, a także przyporządkowaniu niemieckich słów do angielskich definicji lub na odwrót. Konkurs cieszył się ogromną popularnością. Wzięło w nim udział 39 osób, ale najlepsze okazały się:

I miejce Emilia Blarowska VIIIa

II miejce Natalia Luranc VIIIa

III miejsce Amelia Rusek VIIIb