Four seasons - Cztery pory roku

Dnia 29.04.2024r. na sali gimnastycznej odbył się apel, podczas którego uczennice uczęszczające na świetlicę szkolną wystawiły sztukę teatralną pt. Four seasons - Cztery pory roku. W przedstawieniu poruszono tematy przyjaźni, akceptacji i świadomości ekologicznej. Bohaterkami sztuki były cztery pory roku oraz towarzyszące im kwiaty, motyle, króliki i śnieżynki. Przedstawienie miało charakter dydaktyczny i było w całości przygotowane w języku angielskim.

Występ dzieci to efekt innowacji pedagogicznej prowadzonej przez p. Klaudię Raj oraz p. Monikę Opalach, które w ramach zajęć teatralnych w języku angielskim, wprowadzały zagadnienia związane z teatrem i sztuką. Uczennice poznały słownictwo panujące w teatrze, podstawowe zwroty używane podczas poznawania się, przymiotniki oraz nazwy czynności. W ramach zabawy dziewczynki połączyły pożyteczną naukę języka angielskiego ze sztuką teatralną. Wszystkie warsztaty odbywały się po lekcjach w ramach zajęć świetlicowych.

Innowacja pedagogiczna prowadzona była od września 2023 do kwietnia 2024