„Nie pal przy mnie proszę!”

Na ostatnich zajęciach realizowanego programu profilaktyki edukacji antytytoniowej uczniowie kształtowali postawy, które mają na celu ustrzec ich  przed biernym paleniem, a mają zachęcić do aktywnego stylu życia. Zdobywali umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy. Prowadzono rozmowy na temat biernego palenia oraz co robić, gdy inne osoby przy mnie palą. Omówiono sposoby zachowania się w takich sytuacjach. Oglądano tematyczną prezentację oraz wykonano prace plastyczne i gazetki szkolne.

Zorganizowano zajęcia na boisku szkolnym zachęcając do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe rozwijały aktywność fizyczną; koordynację i poczucie równowagi. Promując ruch na świeżym powietrzu uczniowie rozwijali  motorykę; zdolność koncentracji; uczyli się zdrowych nawyków; relaksu i odpoczynku; pobudzając kreatywność i wzmacniając kompetencje społeczne.