Integracja Sensoryczna w Naszej Świetlicy

8 czerwca 2024 roku w świetlicy naszej szkoły odbyły się zajęcia integracji sensorycznej, prowadzone przez pedagoga specjalnego oraz panią Agnieszkę.

Dzieci z klas 1-3 miały okazję uczestniczyć w różnorodnych ćwiczeniach i zabawach, które wspierały rozwój ich zmysłów, koordynacji ruchowej oraz umiejętności społecznych.

Zajęcia spotkały się z ogromnym entuzjazmem dzieci. Uczniowie chętnie uczestniczyli w proponowanych aktywnościach, wykazując duże zaangażowanie i radość. Każda z aktywności była dla nich nie tylko świetną zabawą, ale również cenną lekcją rozwoju sensorycznego i społecznego.

Widząc pozytywne efekty i ogromne zainteresowanie ze strony dzieci, planujemy kontynuować regularne zajęcia integracji sensorycznej w naszej szkole. Jesteśmy przekonani, że systematyczne wspieranie rozwoju sensorycznego przyczyni się do lepszego funkcjonowania dzieci zarówno w sferze edukacyjnej, jak i społecznej.

Dziękujemy Pani pedagog specjalnej oraz Pani Agnieszce za wspaniałe prowadzenie zajęć, a także wszystkim dzieciom za aktywny udział!