„Kazik – bohater z Osieka”

28 maja odbyła się uroczystość upamiętnienia 100. rocznicy urodzin i 80.  śmierci Kazimierza Jędrzejowskiego.

Rozpoczęła się ona od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą Kazika – osieczanina, żołnierza Batalionów Chłopskich, który za pomoc niesioną uwięzionym w KL Auschwitz zapłacił najwyższą cenę. Na sali widowiskowej  zaproszonych gości

- członków rodziny Kazimierza Jędrzejowskiego: p.Ludwikę Jędrzejowską, państwa Stanisławę i Józefa Jędrzejczyków, państwa Tadeusza i Małgorzatę Jędrzejowskich, państwa Annę i Józefa Kasperczyków, państwa Ewelinę i Rafała Kurzaków

- Starostę Powiatu Oświęcimskiego- p. Andrzeja Skrzypińskiego

- Wójta Gminy Osiek- p. Marka Jasińskiego

- Radnego  Powiatu Oświęcimskiego, Członka Zarządu Powiatu -p. Jerzego Mieszczaka

- Przewodniczącą Rady Gminy Osiek- p. Małgorzatę Bańdur

- Zastępcę dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau- p. Annę Skrzypińską

- Dyrektora Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej - p. Dorotę Mleczko

- Dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży-Joannę Klęczar - Deodat

- Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu- p.Krystynę Dusik

- Prezesa Towarzystwa Miłośników Osieka - p. Andrzeja Kacorzyka

- Sekretarza Gminy Osiek- p. Andrzeja Sobeckiego

- Dyrektora  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Osieku- p. Krystynę Czerny

- Wicedyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Osieku – p. Wandę Nikliborc

- obecnego Dyrektora  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Osieku- Monikę Rycerz

- Dyrektora  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Głębowicach – p. Andrzeja Sokalskiego

- zastępcę dyrektora Szkoły podstawowej nr 2 w Osieku – p. Joannę Zygmunt

- Radnych Gminy  Osiek- p. Różę Gros, p. Małgorzatę Drabek, p. Małgorzatę Nogę, p. Marię Lach, p. Franciszka Mitoraja

- członków Towarzystwa Miłośników Osieka

- księdza proboszcza Bogusława Wądrzyka

- nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1w Osieku

- uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Osieku

- nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głębowicach

powitała pani wice dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Osieku.

 

„Szli z ludźmi ku ludziom chleb niosąc, myśli i pieśni.
Pole zostało nie dosiane, myśli nie dopowiedziane,

Pieśń ich przerwana …
Ale ścieżka ku ludziom biegnie dalej polami…

Niech się wam szczęści, którzy idziecie za nimi!”

Tymi słowami, które Wojciech Jekiełek „Żmija” skierował do młodzieży Szkoły Podstawowej nr 1 w Osieku podczas spotkania w 27. rocznicę śmierci Kazka Jędrzejowskiego, rozpoczęła się część artystyczna. Mówił o ludziach, którzy w okrutnych czasach wojny nieśli pomoc ludziom umieszczonych w pobliskim obozie koncentracyjnym. Którzy narażali  życie swoje i swoich rodzin.

„Kazik – bohater z Osieka” w reżyserii Małgorzaty Gwóźdź powstał na podstawie scenariusza napisanego przez panią Marzenę Borkowską. Oprawę muzyczną przygotowała pani Bernadeta Stawowczyk – Zemanek wraz z chórem Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły. Prostą, ale jakże wymowną dekorację wykonały panie Anna Kacorzyk i Agnieszka Godoń. Teatr cieni, głos Kazika czytającego swoje listy do siostry, muzyka, mistrzowskie występy solistów budowały nastrój. Niejednemu wycisnęły łzy wzruszenia. Dopełnieniem spektaklu był głos Augusta Kowalczyka i słowa dedykowane Kazimierzowi Jędrzejowskiemu i uczniom gimnazjum podczas nadania szkole jego imienia 26 maja 2009 r.

 Prezes Towarzystwa Miłośników Osieka, pan Andrzej Kacorzyk,  nawiązał w swoich słowach do uroczystości z 2009 roku, podczas której podarował szkole kawałek muru berlińskiego, który był dla niego  również symbolem  wartości reprezentowanych przez Kazka. Odczytał również komentarze, które pojawiły się pod zdjęciem Kazika umieszczonym w mediach społecznościowych Muzeum Auschwitz: „Odważny i piękny młody człowiek”, „Tak wielu niezwykle odważnych i silnych polskich patriotów oddało życie nie tylko za Polskę, ale za ludzkość w ogóle”, „Brave, braveheard”, „Byłeś odważnym człowiekiem, Kazimierzu. Spoczywaj w pokoju. Prawie 100 lat po Twoich narodzinach, Twoje życie nie zostało zapomniane”.


Cytując pana Augusta Kowalczyka, „Kazik należy do tej ziemi, do tych kamieni… Została o nim PAMIĘĆ. Wraca, bo przynależy TU, do tego miejsca na ziemi…” Musimy również pamiętać o wszystkich tych, którzy jak on pomagali więźniom z narażeniem życia swojego i swoich rodzin. To „ludzie dobrej woli”, mieszkańcy Osieka lub związani z Osiekiem, już coraz częściej anonimowi, odchodzący w zapomnienie. Dlatego też  towarzyszyły uroczystości wystawy, fragmenty pamięci utrwalone sztandarem, fotografią, słowem, obrazem. Dotyczą Kazka i jego życia, uroczystości wmurowania tablicy poświęconej Kazikowi z 1979  r., mieszkańcom Osieka, którzy nieśli pomoc więźniom z nazistowskiego obozu.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Osieku, Towarzystwo Miłośników Osieka i Gmina Osiek były organizatorami konkursu literackiego, plastycznego oraz Wiedzy o życiu Kazimierza Jędrzejowskiego.
Prezes Towarzystwa Miłośników Osieka, Andrzej Kacorzyk,   wójt gminy Osiek, Marek Jasiński i  pani dyrektor Monika Rycerz wręczyli nagrody.

W konkursie literackim zatytułowanym „Niech dziecko się uczy…” uczniowie pisali opowiadanie (z perspektywy ojca) o dzieciństwie i szkolnych drogach Kazika Jędrzejowskiego.


Wyróżnienia otrzymali –

Marta Wandor (SP nr 2 w Osieku)
Nadia Walus (ZSP nr 1 w Osieku)
Maja Bies (SP nr 2 w Osieku)
III miejsce – Agata Kwaśniak (SP nr 2 w Osieku)
II miejsce -  Majka Jasińska (ZSP nr 1 w Osieku)I miejsce -  Karol Kozieł (ZSP nr 1 w Osieku)

 

Konkurs historyczny Wiedzy o życiu Kazimierza Jędrzejowskiego

 

Wyróżnienia  otrzymali –

Julia Juras (ZSP nr 1 w Osieku)

Paulina Mitoraj (SP nr 2 w Osieku)

Adrian Lisowski (SP nr 2 w Osieku)

III miejsce – Olga Kańtor (ZSP nr 1 w Osieku)

II miejsce  - Natalia Domasik (ZSP w Głębowicach)

I miejsce – Adrianna Jekiełek (SP nr 2 w Osieku)

 

Przewodnim tematem konkursu plastycznego były słowa Colleena Hoovera „Przystosuj się do rytmu natury: jej sekretem jest cierpliwość”. Słowa te miały zainspirować uczniów do odnalezienia w swojej „małej ojczyźnie takiego miejsca, w którym mogą zrealizować się cytowane słowa i przedstawić je w formie pejzażu.

Wyróżnienia  otrzymali –

Paulina Mitoraj (SP nr 2 w Osieku)

Emilia Kolasa (ZSP nr 1 w Osieku)

Katarzyna Płonka (ZSP nr 1 w Osieku)

 

III miejsce  - Roksana Skibińska (ZSP nr 1 w Osieku)

II miejsce  - Martyna Holcman (ZSP w Głębowicach)

I miejsce  -  Julia Juras (ZSP nr 1 w Osieku)

 

Spotkanie zakończyli  pani Krystyna Czerny, wójt Marek Jasiński i pani dyrektor, którzy podkreślili, że potrzebne są dziś wartości reprezentowane przez Kazka i innych „ludzi dobrej woli”. Podziękowali również wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.