Sukces w Nowym Sączu - wyróżnienie Sofii Prysvitly w finale wojewódzkim konkursu recytatorskiego

Dnia 28 maja odbył się Nowym Sączu, w Pałacu Młodzieży,  40. wojewódzki finał konkursu recytatorskiego Echa Poetica. Wystąpiło w nim 45 recytatorów ze szkół podstawowych, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach okręgowych.
Okręg oświęcimski reprezentowały dwie uczennice naszej szkoły: Tina i Sofia Prysvitle. Pierwsza z dziewczynek, uczennica klasy 4a, zaprezentowała się w kategorii wiekowej klas 4-6. Natomiast Sofia - w kategorii kl.7-8, gdzie zdobyła WYRÓŻNIENIE.
Obu siostrom serdecznie gratulujemy!
Trzeba również zauważyć, ze uczennice wzięły w tym roku udział w trzech konkursach recytatorskich i we wszystkich były jedynymi recytatorkami pochodzącymi z Ukrainy, co oczywiście nie dawało im żadnych forów. Sukces ten ma również swoją wagę, bo przecież dla obu dziewczynek język polski nie jest językiem ojczystym. Jednak dzięki swojej pracy, pasji, zaangażowaniu (obie biorą także udział w zajęciach szkolnego koła teatralnego) uzyskały taki poziom opanowania języka, by stanąć w szranki z uczniami polskojęzycznymi. Sofia i Tina są bardzo wspierane przez swoich rodziców i młodsze rodzeństwo, dlatego wyprawa do Nowego Sącza była wycieczką rodzinną.