„Akademia Przyrody” – Dni Osieka z ekologią                 

Akademia Przyrody jest to projekt ekologiczny realizowany przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Osieku we współpracy z WFOŚiGW w Krakowie. W ramach projektu  23 czerwca br.  podczas Dni Osieka została przygotowana przez naszą szkołę strefa „ Akademia przyrody” czyli  stanowiska z doświadczeniami promujacymi ekologię.

 Do strefy, uczestnicy festynu zapraszani byli przez panią „ Przyrodę”  w tej roli niezwykle utalentowana nuczycielka  naszej szkoły oraz szczudlarz pani Monika Opalach. W strefie  goście mogli zagłębić się w świat nauki doświadczeń i eksperymentów.

Pierwsze stanowisko „ Bądź eco- doświadczenia warte zobaczenia"-  to niezwykłe warsztaty prowadzone  przez  przez Fabrykę Kreatywności.  Obejmowały  tematykę recyklingu i ochrony środowiska m.in.  sprawdzenie właściwości reklamówek biodegradowalnych recykling papieru – etapy odzyskania kartki,  wyczarowanie smogu z cylindrowego komina i wiele innych.

Kolejne strefa promujaca ekologię to stanowisko „NIezwykła- zwykła woda” – doświadczenia prezentowane  przez panie Ilonę Cybuch, Agatę Lachetę oraz Agnieszkę Bielską. Prowadzone były z wykorzystaniem zestawów- pudełek Modułu Woda. Podczas warsztatów uczestnicy mogli badać napięcie powierzchniowe wody, jej gęstość, proces formowania się kropli, a także transport wody w łodygach i liściach roślin, zjawisko parowania i polimeryzacji oraz wiele innych. Byli aktywni i zaangażowani w proces badawczy- obserwowali, wykonywali pomiary i eksperymentowali. Prowadzące natomiast wspierały ich wysiłek oraz działania eksploracyjne, służyły pomocą przy formułowaniu pytań i samodzielnym poszukiwaniu odpowiedzi.

Gra wielkoformatowa „ Ekomania- ocieplenie klimatu” to kolejna nasza propozycja na zgłębienie tematu ekologii. Połączyła ona naukę z zabawą nauczyła dzieci wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz jak dbać o środowisko i być ekologicznym. Na d przebiegiem gry czuwali nauczyciel pan Edmund Mieszczak oraz panie Agata Wróbel i Ewa Pawlikowska.

Wielkim zainteresowaniem cieszyło się, przygotowane i prowadzone przez panie: Beatę Karcz, Irenę Kruczałę oraz Katarzynę Matlak,  ,, Koło Fortuny”.  Poprawna odpowiedź na wylosowane pytanie gwarantowała nagrodę w postaci rośliny ozdobnej, Osiemdziesiąt roslinek znalazło swoich nowych właścicieli.

Dekoracja naszego zakątka ekologicznego to dzieło pań: Elżbiety Micor, Marzeny Srokosz- Mokwy, Ewy Mrozik, Katarzyny Mordarskiej, Małgorzaty Żądło.

 

Wszystkie zaproponowane aktywności dzięki swojej atrakcyjności oraz odpowiedniemu podejściu prowadzących, wzbudzały emocje i jednocześnie miały wartość edukacyjną pobudzając zainteresowanie uczestników naukami przyrodniczymi.

Przeprowadzane przez uczniów eksperymenty wzbogaciły ich wiedzę o badanej rzeczywistości, dostarczyły nowych umiejętności w zakresie badania zjawisk przyrodniczych, rozwijały ciekawość świata, odwagę i krytyczne, samodzielne myślenie, czyli kompetencje, których znaczenie wykracza daleko poza szkolne mury.

Inaugurację AKADEMII PRZYRODY  uznać można za niezwykle udaną imprezę.

 

“Zadanie finansowane (lub) współfinansowane ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”

koszt kwalifikowany zadania: 49.088,00 zł

⎼ kwota dotacji : 43.503,00 zł