Mój Świat – Moje Zmysły

W roku szkolnym 2022/2023 nauczyciele współorganizujący proces kształcenia: p. A. Lacheta i A. Turek prowadzą dla uczniów korzystających z opieki świetlicowe zajęcia innowacyjne j: „Mój Świat – Moje Zmysły”. Celem zajęć jest ułatwienie uczniom poznawania otaczającego nas świata za pomocą zmysłów; rozwijanie i pogłębianie wiedzy; zdobywanie doświadczeń poprzez eksperymenty i zabawy sensoryczne; nawiązywanie relacji w grupie oraz wzbogacanie słownictwa. Celem warsztatów jest również rozwijanie empatii wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Pierwsze zajęcia dotyczyły zmysłu wzroku. Uczniowie poznali zasady dbania o swój wzrok; dowiedzieli się  jakie trudności towarzyszą  osobom z niepełnosprawnością wzrokową w ich funkcjonowaniu; wysłuchali ciekawych informacji dotyczących psa przewodnika oraz oglądali krótki, tematyczny film edukacyjny dla dzieci. Wspólnie poznali zasady pomocy osobie niewidomej w  Jej  życiu codziennym. Dzieci uczestniczyły także w tematycznej zabawie sensorycznej. Zapoznały się   z alfabetem Braille’a oraz wypełniły swój ,,sześcio punkt”.

W ramach realizacji programu MegaMisja ,w świetlicy szkolnej przeprowadzono cykl pięciu zajęć dotyczących tematu: Korzystanie z informacji.

Razem z bohaterami uczniowie:

  • Uporządkowali informacje w Encyklopedii Internetowej
  • Zdobyli umiejętności segregacji informacji
  • Ustalili wiarygodność posiadanych źródeł informacji
  • Uporządkowali zielnik Profesora Florka
  • Przygotowali materiał o zdrowej żywności

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 uczestniczy w edukacyjnym programie dla szkół MegaMisja Orange. Uczniowie w świetlicy szkolnej realizują zadania mające na celu podwyższenie kompetencji cyfrowych, medialnych i informacyjnych. Dzieci wykazują swoją kreatywność i pomysłowość oraz rozwijają komunikację i integrację w grupie.

MISIOWE ZAJĘCIA POD CHMURKĄ

Ostatni moduł projektu miał zachęcać do aktywności sportowej, ale i rozwijać wyobraźnię. Uczniowie świetlicy wspaniale  spędzili czas  na świeżym powietrzu, biorąc  udział w wybranych grach zespołowych oraz zabawach. Aktywnie zakończyli projekt ,,Małego Misia”, wykazując się zaangażowaniem i kreatywnością.  Celem zajęć było ukazanie roli ruchu  w rozwoju dziecka; zaangażowanie i współpraca w grupie; dbałość o zdrowie; promowanie aktywności sportowej oraz rozwijanie dziecięcej wyobraźni.

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE

Pamiętając o dniu Bibliotek i Bibliotekarzy uczniowie klas pierwszych w trakcie zajęć w świetlicy szkolnej udali się z wizytą do Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku. Dzieci wzięły udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach bibliotecznych. Celem spotkania  było zachęcenie młodych czytelników do systematycznego wypożyczania i czytania literatury. uwrażliwienie na konieczność poszanowania książek oraz zapoznanie z regulaminem biblioteki.  Panie Bibliotekarki omówiły księgozbiory; zaprezentowały ciekawe pozycje dla dzieci, wyjaśniły zasady wypożyczania książek oraz oprowadziły po bibliotece. Uczniowie mogli przenieść się w świat baśni i bajek słuchając czytanej przez Panie opowieści. Przygotowane dla dzieci zagadki dostarczyły wiele radości. To była bardzo udana wizyta w bibliotece.

MISIOWY BAJARZ

Razem z Małym Misiem uczniowie klas pierwszych w świetlicy szkolnej ukończyli kolejny moduł promujący i rozwijający czytelnictwo. Aktywne zabawy twórcze na podstawie tekstów literackich zachęciły dzieci do tworzenia i zaprezentowania własnych, ulubionych bajek oraz książek. Celem zajęć było rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia oraz tworzenia informacji; nabywanie umiejętności uczenia się; poszerzanie słownictwa; wyszukiwanie w literaturze pozytywnych wzorców zachowań; rozwijanie w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej.