Moja Świąteczna Choinka

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego „Moja Świąteczna Choinka”.
Nasi uczniowie wykonali piękne choinki, które zaprezentowano na holu szkoły.

Celem konkursu było rozwijanie aktywności twórczej dzieci, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez stosowanie różnorodnych form plastycznych, promowanie twórczości plastycznej oraz pobudzanie wyobraźni i fantazji dzieci.

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu.

Oto autorzy prac, którym bardzo serdecznie gratulujemy.

3 GRUDNIA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jak co roku 3-go grudnia obchodzimy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Pamiętamy w tym dniu o naszych kolegach, koleżankach, bliskich, dorosłych oraz innych osobach, które  borykają się z różnymi ograniczeniami w codziennym życiu. W naszej szkole tego dnia uczniowie oraz nauczyciele, solidaryzując się i integrując z osobami niepełnosprawnymi, nosili emblematy w kolorze żółtym. W tym dniu rozmawiano o funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami, przybliżano ich osiągnięcia, zdobywane medale, organizowane paraolimpiady i turnieje. Na zajęciach poruszano tematy związane z przestrzenią i barierami architektonicznymi.

Z okazji tego święta życzymy wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ale także ich opiekunom, dużo siły, zdrowia, możliwości  spełniania marzeń i wytrwałości w dążeniu do celu, ale przede wszystkim wyrozumiałości, tolerancji i życzliwości ludzi.

KODUJEMY RAZEM Z MAŁYM MISIEM


Podczas zajęć w świetlicy szkolnej uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w projekcie „Kodujemy razem z Małym Misiem”. Celem zajęć było ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów – nabywania kompetencji niezbędnych w codziennym życiu. Uczniowie malowali, układali lub tworzyli obrazki z różnymi kodami. Dzieci kształtowały umiejętności w zakresie tworzenia i rozumienia informacji, kompetencji matematycznych a także  w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii. Uczniowie rozwijali zainteresowania w technologii cyfrowej.

Magia Świąt Bożego Narodzenia - kartka bożonarodzeniowa

Serdecznie dziękujemy uczniom klas I-III za udział w konkursie świetlicowym.

Różnorodne techniki, staranność i atrakcyjność wykonanych kartek bożonarodzeniowych sprawiły, że miejsca: pierwsze, drugie i trzecie zostały przyznane podwójnie. Nagrodzeni uczniowie:

I miejsce- Kacper Drozdowski kl. 3c, Nikola Sermak kl. 2b

II miejsce- Jakub Płoszczyca kl. 2a, Kaja Kolasa kl. 1c

III miejsce- Aleksandra Nowak kl. 1a, Emilia Kolasa kl. 3a

Pozostałe prace zostały wyróżnione i nagrodzone drobnymi upominkami zakupionymi z funduszy Rady Rodziców. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Bardzo dziękujemy za udział w konkursie.