MISIOWE ZAJĘCIA POD CHMURKĄ

Ostatni moduł projektu miał zachęcać do aktywności sportowej, ale i rozwijać wyobraźnię. Uczniowie świetlicy wspaniale  spędzili czas  na świeżym powietrzu, biorąc  udział w wybranych grach zespołowych oraz zabawach. Aktywnie zakończyli projekt ,,Małego Misia”, wykazując się zaangażowaniem i kreatywnością.  Celem zajęć było ukazanie roli ruchu  w rozwoju dziecka; zaangażowanie i współpraca w grupie; dbałość o zdrowie; promowanie aktywności sportowej oraz rozwijanie dziecięcej wyobraźni.

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE

Pamiętając o dniu Bibliotek i Bibliotekarzy uczniowie klas pierwszych w trakcie zajęć w świetlicy szkolnej udali się z wizytą do Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku. Dzieci wzięły udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach bibliotecznych. Celem spotkania  było zachęcenie młodych czytelników do systematycznego wypożyczania i czytania literatury. uwrażliwienie na konieczność poszanowania książek oraz zapoznanie z regulaminem biblioteki.  Panie Bibliotekarki omówiły księgozbiory; zaprezentowały ciekawe pozycje dla dzieci, wyjaśniły zasady wypożyczania książek oraz oprowadziły po bibliotece. Uczniowie mogli przenieść się w świat baśni i bajek słuchając czytanej przez Panie opowieści. Przygotowane dla dzieci zagadki dostarczyły wiele radości. To była bardzo udana wizyta w bibliotece.

MISIOWY BAJARZ

Razem z Małym Misiem uczniowie klas pierwszych w świetlicy szkolnej ukończyli kolejny moduł promujący i rozwijający czytelnictwo. Aktywne zabawy twórcze na podstawie tekstów literackich zachęciły dzieci do tworzenia i zaprezentowania własnych, ulubionych bajek oraz książek. Celem zajęć było rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia oraz tworzenia informacji; nabywanie umiejętności uczenia się; poszerzanie słownictwa; wyszukiwanie w literaturze pozytywnych wzorców zachowań; rozwijanie w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej.

"Nie pal przy mnie, proszę”


Program Edukacji Antytytoniowej


Uczniowie klas pierwszych, podczas pobytu w świetlicy szkolnej, uczestniczyli w kolejnych zajęciach w ramach Programu Edukacji Antytytoniowej. Celem warsztatów było kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. Rozmawiano o czynnikach warunkujących nasze zdrowie. Promowano zdrowy styl życia. Dzieci rozwiązywały zagadki, quizy oraz krzyżówki. W grupach dzieci wykonały tematyczne prace plastyczne.

2 kwietnia

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

„Ja myślę i czuję tak samo jak inne dzieci. I chciałbym się tak samo zachowywać. Ale nie umiem. Ciągle robię dziwne rzeczy…  Ale mnie naprawdę ubrania bolą, dlatego krzyczę, jak mama mnie ubiera. I światło mnie boli i hałas. Dlatego chodzę w kominiarce. Wtedy mi się nic nie stanie, bo jestem schowany. Ale rodzice tego nie lubią….Ale ja muszę. Wtedy się tak nie boję wszystkiego….. A bolą mnie różne hałasy. Na przykład jak dzwoni telefon, to mi się wydaje, że on mi dzwoni w głowie….. I deszczu się boję…”

Fragment książki Roksany Jędrzejewskiej – Wróbel

„Nie pal przy mnie, proszę”

Program Edukacji Antytytoniowej

W ramach realizacji programu uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w pierwszych zajęciach świetlicowych na temat zdrowia. Celem spotkania było uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie oraz utrwalanie zdrowych nawyków żywieniowych i higienicznych. Dzieci poszerzyły wiadomości na temat zdrowia oraz zapoznały się z piramidą zdrowego żywienia. Uczniowie rozwiązywali zagadki, oglądali krótką bajkę edukacyjną, słuchali tematycznych piosenek oraz prowadzili wspólne rozmowy na temat zdrowia.